Сканиране

Педпечатна подготовка за визитки

Растерни и векторни изображения, какво представляват, как да ги ползваме правилно. Какво е резолюция. Защо и как се векторизира лого.

Предпечатна подготовка

Дизайн и предпечатна подготовка на печатни рекламни материали, брошури и книги, графична обработка на изображения, рисуване на илюстрации, схеми и таблици, цветоотделяне и експонация.