Предпечатна подготовка

Печат на визитки

Професионален печат с Xerox® Versant® 80 Press. Ние не печатаме от готов файл, а разработваме дизайна и носим отговорност за качеството.

 Xerox® Versant® 80 Press

Педпечатна подготовка за визитки

Растерни и векторни изображения, какво представляват, как да ги ползваме правилно. Какво е резолюция. Защо и как се векторизира лого.

Предпечатна подготовка

Дизайн и предпечатна подготовка на печатни рекламни материали, брошури и книги, графична обработка на изображения, рисуване на илюстрации, схеми и таблици, цветоотделяне и експонация.