Графичен дизайн

Фирмени бланки за Word

Изработка на файл - фирмена бланка за Microsoft Word. Разработваме заглавната част с професионален софтуер за графичен дизайн и го вграждаме във файл за Word или друга ползвана от Вас програма за текстообработка.

Предпечатна подготовка

Дизайн и предпечатна подготовка на печатни рекламни материали, брошури и книги, графична обработка на изображения, рисуване на илюстрации, схеми и таблици, цветоотделяне и експонация.

Фирмен стил

Проектиране и дизайн на лого, търговска марка и цялостен фирмен стил. Векторизиране на готово лого. Изработка на Ръководство за фирмен стил. Регистрация на търговска марка. Значение на термините фирмен стил, фирмена идентичност, корпоративна идентичност и корпоративен дизайн.