Документи за изработка на печат

Документи за изработка на фирмен печат

За да поръчате печат на регистрирана в България фирма е необходимо да попълните Формуляр за поръчка или да направите поръчка по телефона като съобщите фирменото название и ЕИК (Булстат) на фирмата.

Печат за фирмаНие изтегляме необходимата информация за печата от Търговския регистър.

Ако фирмата е регистрирана в друга държава, изпратете сканиран документ за регистрация или регистрационен номер и линк към търговския регистър или аналогичен орган на тази държава.

Проверката в Търговския регистър гарантира, че названието на фирмата в печата ще бъде изписано правилно и съгласно регистрацията.

Документи за печат на сдружение или друг вид организация

За печат на сдружение, фондация, партия или друг вид нетърговска организация, изпратете името и код по Булстат. Ние изтегляме необходимата информация за печата от Регистър Булстат.

Специални и лични печати

Не са необходими документи за изработка на печати, които не съдържат название на фирма или организация (щемпел с адрес, вярно с оригинала, проверено, платено, изходящ номер и др.), както и за лични печати.

Кой може да получи готов печат?

Фирмен печат (съдържащ название на фирма или организация) може да получи лице, което представлява съответната фирма или организация съгласно решението за регистрация / учредяване или лице, което е упълномощено от представляващия.

Личен печат може да получи лицето, негов законен представител или пълномощник.

Нормативна уредба за изработка и употреба на печати

Изработката и използването на печати са регламентирани с Указ № 612 на Президиума на Народното събрание от 26 август 1965 г. за печатите. Той е променян многократно през годините с укази и със закон.

Указът предвижда изработката и ползването на печати от централните и местните органи на власт и управление, от министерствата, ведомствата, организациите, предприятията. Физическите лица имат право да ползват само щемпели.

Определен е и редът за изработка на печати от предприятията, изработващи фирмени и лични печати – те са задължени да водят регистър за изработените печати, да изискват и вписват документите за регистрация на фирмите и да съхраняват отпечатъци на изработените печати.

Документите, въз основа на които са изработени печати, се пазят в срок от 5 години

Контролът относно изработката и ползването на печати се упражнява от МВР.

Право или задължение е ползването на фирмен печат?

Указът урежда правото и редът на предприятията да изработват и ползват печати, но не задължава предприятията да ползват печати!

Не съществува нормативен акт, който да задължава предприятията и търговците да използват печати.

С последните изменения на Закона за счетоводството и на Закона за ДДС печатът вече не е задължителен реквизит за фактури (макар подпечатването на фактури да не е забранено, то вече не е задължително).

Печатът няма специална правна сила и съдебната практика приема, че печатът не е задължително условие за легитимация на търговските дружества, не е задължителен реквизит на издаваните от тях документи, не променя юридическата им сила и не поражда допълнителни правни последици.

Но не съществува и нормативен акт, който да забранява на банки, фирми и държавни органи да изискват подпечатване на документи от търговци - техни контрагенти и клиенти.

Затова в практиката на множество банки, фирми и на повечето учреждения е да изискват подпечатване на документите като допълнителна сигурност за достоверност на документа.

Главно основание е това, че подписи се подправят значително по-лесно от печати и че в повечето случаи подписите са нечетливи и неразбираеми.

Печатът е един вид незадължителна по закон, но практически масово използвана печатна визитна картичка на фирмата, която визуално улеснява удостоверяването на автентичността на документа в допълнение към подписа на представляващото лице.

Наличието на печат върху един документ не дава 100% гаранция за автентичност защото печати могат да се подправят, фалшифицират. Много по-лесно обаче е да се фалшифицират подписи.

При съмнения в достоверността на един документ визуалното сравнение с образец от оригиналния печат на фирмата е много по-надеждно от сравнение с образец от подпис защото печатът е постоянен, а подписите на едно и също лице най-често са с непостоянна форма или пък подписът е на заместник или пълномощник.

Служителите в предприятия, банки и държавни учреждения не могат да правят графологически съдебни експертизи, не могат да анализират подписи като криминалисти, за тях печатът е практически необходим за по-голяма сигурност.

Ето защо не законът, а практиката и нуждата от по-голяма достоверност при работа с документи са наложили масово използването на печати.

При контакти с държавната и особено данъчната администрация обикновено е напълно невъзможно да се подадат документи без да са подпечатани с печата на фирмата.